Конфиденциалността и Cookie

Политика за Поверителността за hotelflightsearch.com

HotelFlightSearch.com се ангажира да защитава и уважава вашата поверителност. Този набор от правила обяснява, как точно ние използваме Вашата лична информация, която Ви предоставяте на нашия уебсайт HotelFlightSearch.com. Последния път ние актуализирахме нашата Политика за Поверителност на 13 януари 2019 година.

Какви лични данни ние събираме

Ние събираме следната лична информация, която Випредоставяте на нашия уебсайт:

Име и фамилно име
Информация за местоположението

Ние можем също така да събираме лични данни, които Ви ни предоставяте, докато комуникирате с нашите оператори, като, например, техническа поддръжка. В допълнение към горепосоченото, ние можем да се нуждаем от Вашата лична информация, за да водим записи и да изпълняваме задълженията си към действащото законодателство.

Ние никога няма да използваме Вашата лична информация за други цели.

Защо ние събираме Вашите лични данни

Ние използваме Вашите данни за следните цели:

За да гарантираме и поддържаме работата на нашите услуги
За да Ви уведомяваме за промените в нашите услуги
За да се осигурява обслужване на клиентите
За да събираме аналитичните данни и въз основа на тях да подобрим нашето обслужване
За да контролираме степента на използването на нашата услуга
За да откриваме, предотвратяваме и решаваме техническите проблеми
За да Ви предоставяме новини, специални оферти и основна информация за други, предлагани от нас, продукти или услуги

Как ние събираме личните Ви данни

Ние използваме инструменти на трети страни за опростяване на нашия сайт. Тези инструменти използват бисквитки (cookies) и други технологии за проследяване. По този начин, ние не носим отговорност за това, каква информация се събира от третите страни в действителност или как третите страни защитават информацията.

Инструментите на трети страни, които ние използваме на нашия сайт, ще включват „бисквитки“ (cookies) и други технологии за проследяване, ако сте дали съгласие за тяхното използване. Ние приемаме вашето съгласие веднага след като кликнете върху Приемам в нашия раздел за Конфиденциалност. Ви можете да промените своето решение, като използвате формата по-долу:

Анализ

Социални мрежи

Реклама

Друго

Конфиденциалността

Изпълнители на Услуги, които ние използваме за събиране на данни

Ние наемаме трети страни, физически и юридически (Изпълнители на Услуги), за да опростим нашия сайт и да го направим по-достъпен за посетителите. Тези изпълнители на услуги имат достъп до вашите лични данни само за изпълнение на техните задачи в наш интерес и са задължени да не ги разкриват и да не ги използват за никакви други цели.

4.1. Анализът
Ние използваме аналитичен софтуер на трети страни за събиране на статистически данни за посетителите на нашия сайт. Плъгините, които ние използваме, включват, но не се ограничават до:

Facebook Pixel
Pinterest Pixel
Google Analytics
AddThis

4.2. Реклама
Ние използваме плъгините за оценка и персонализиране на съдържанието. Тези плъгини могат да предоставят данните за Вашето съдържание на третите страни. Плъгините, които ние използваме, включват, но не се ограничават до:

Bing Ads
Facebook Pixel
OneSignal
TravelPayouts

4.3. Социални мрежи
Ние използваме инструменти за социални мрежи на нашия уебсайт с цел да се направи възможно разпространението на съдържание на нашия уебсайт. Тези плъгини могат да предоставят данните за Вашето съдържание на третите страни. Плъгините, които ние използваме, включват, но не се ограничават до:

Facebook Connect
Pinterest
AddThis

Местоположение и прехвърляне на Вашите лични данни

Ние използваме третите страни, които извършват Вашето обслужване, включително, но не само, Google Analytics. Всички горепосочените трети страни, изпълняващи услугите, са задължени по договорите, подписани от тях, да защитават Вашите лични данни и да ги използват само за целите, посочени в Политиката за Конфиденциалността. Вие разбирате и приемате факта, че законодателството за защита на данните се прилага за гореспоменатите лица извън вашата страна на пребиваване, може да действа по различен начин. Приемайки нашата Политика за Конфиденциалността, Вие приемате, че сте съгласни с използването на Вашата лична информация от трети страни, предоставящи услугата. Ние ще предприемем всички наистина необходими стъпки, за да сме сигурни, че данните Ви се обработват по сигурен начин в съответствие с Политиката за Конфиденциалността и също така, че Вашите лични данни няма да бъдат прехвърляни на организации или държави, освен ако такова прехвърляне е необходимо за достатъчна защита на Вашите данни и личната информация.

Съхраняване и изтриване на Вашата лична информация

Ние съхраняваме Вашите данни с цел за вътрешен анализ. Използваните данни обикновено се съхраняват за кратък период от време, освен ако не се използват за повишаване на сигурността или подобряване на услугите ни, и ние сме задължени по закон да съхраняваме тази информация за по-дълъг период от време. Ние ще съхраняваме Вашата лична информация, докато Ви предоставяме нашите услуги. След това ще изтрием всички Ваши лични данни, които ние имаме, с изключение на информацията, която е необходима за съхранение за по-дълъг период от време, за прилагане на съществуващото законодателство или решаване на спорове.

Ние съхраняваме Вашите данни с цел за вътрешен анализ. Използваните данни обикновено се съхраняват за кратък период от време, освен ако не се използват за повишаване на сигурността или подобряване на услугите ни, и ние сме задължени по закон да съхраняваме тази информация за по-дълъг период от време.

След изтриването на личните Ви данни от нашата база данни, свързаната с нея информация за архивиране също се изтрива, обикновено в рамките на 7 дни.

Защита на Вашите лични данни

Ние предприемаме подходящи технически мерки, за да запазим Вашата лична информация в тайна и защитена от случайна или незаконна загуба на данни, промени, неразрешено разкриване или достъп. Ние използваме технически методи за сигурност, включително и криптиране, анонимизиране, дублиране и архивиране.

Защитата на личните Ви данни също зависи от Вашата защита на собствения Ви профил. Моля, използвайте уникална и сложна парола и пазете идентификационните си данни в тайна. Също така се уверете в това, че сте излезли от профила си, след като го използвате с помощта на общ компютър.

Вашите права като собственик на лична информация

Ние преставаме да използваме Вашата лична информация без неоправдано забавяне, след като тези данни вече не са необходими за спазване на нашите задължения съгласно действащото законодателство. Вие разбирате и приемате, че подобно решение може значително да ограничи Вашето използване на някои от функциите на нашата услуга. Ако искате личната информация, която беше предоставяна от Вас, да бъде прехвърлена на друг изпълнител на услуги по Вашия избор, можете да получите копие от тази информация от нас в подреден, широко използван, машиночитаем формат, който поддържа повторно използване. Ако искате да прехвърлим директно тази информация на изпълнителя на услугите, ние ще направим това при наличието на подходящи технически възможности. За да се възползвате с правото си за прехвърлянето на своите данни, Ви можете да се свържете с нас, както е описано по-горе.

Препратки към Сайтове на Третите Страни

Нашият сайт може да съдържа препратки към сайтове, които не се контролират от нас. Ако ще кликнете върху препратката на сайта на третата страна, ще бъдете пренасочени към сайта на третата страна. Ние силно Ви препоръчваме да се запознаете с Политиката за Конфиденциалността на всеки сайт, който ще посещавате. Ние не контролираме (и също така, не носим никаква отговорност) за съдържанието, политиката за конфиденциалността и методите на сайтове и услугите на трети страни.

Защита на Конфиденциалността на Вашите деца

Нашата услуга не е насочена към онези, които са под 18-годишна възраст (на децата). Ние не събираме лична информация за всички лица, които очевидно са под 18-годишна възраст. Ако Ви сте родител или възпитател и сте научили за събирането на личните данни от Вашето дете, моля, свържете се с нас. Ако ние ще разберем, че сме събрали лични данни от детето, без да получим съгласието на неговите родители, ще предприемем мерки за премахване на информацията му от нашите сървъри.

Информация Относно Вашите Права за Защита на Личните Данни Съгласно с Наредбата за защита на данните (GDPR)

С цел за провеждане на Политика за Конфиденциалността, ние сме Пазители на Вашата лична информация. Ако сте от Европейското Икономическо Пространство (EИП), нашата правна основа за събирането и използването на Вашата лична информация, както е описано в Политиката за Конфиденциалността, зависи от информацията, която събираме и от ситуацията, в която събираме тази информация. Можем да обработим Вашата лична информация, защото:

Ние трябва да изпълняваме договора с Вас, защото Вие влязохте в бизнес отношения с нас
Вие сте дали своето съгласие за това
Това е в нашите законни интереси, също така, това не нарушава Вашите правата
Това може да бъде необходимо, за да се спазва законодателството
Ако сте жител на Европейското Икономическо Пространство (ЕИП), Вие също имате право на защита на данните. При определени обстоятелства, Ви имате следните права за защита на данните:

Право на достъп, актуализиране или изтриване на личната Ви информация, която ние имаме
Право на корекция
Право на възражение
Право на ограничаване
Право на преместването на данните
Право на анулирането на своето съгласие

Моля, обърнете внимание, че ние можем да Ви помолим да потвърдите самоличността си, преди да отговорите на такива искания.

Ви имате право да подадете жалба до Служителя по Защита на Данните относно събирането и използването на Вашите лични данни от нас. За да получите повече информация, свържете се с местния орган за защита на данните в Европейското Икономическо Пространство (ЕИП).

Промени в Политиката за Конфиденциалността

Ние периодично актуализираме нашата Политика за Конфиденциалността. Ако правим това, ние актуализираме раздела последните промени отгоре на Политиката за Конфиденциалността. Ако ние ще направим значима промяна в нашата политика за конфиденциалността, ние можем да Ви уведомим на нашия уебсайт, в публикацията, в публикуван блог, по електронна поща или по какъвто и да е друг начин, който имаме. Продължаващото Ви използване на този сайт и/или продължаващото предоставяне на информация за нас ще бъде предмет на договор и настоящата Политика за Конфиденциалността.

Свържете се с нас

Ако имате някакви въпроси относно изпълнението на нашата Политика за Конфиденциалността или тази Политика, моля, свържете се с нас на
[email protected]

Тази информация беше ли полезна?

Кликнете върху звезда, за да оцените това!

Средно значение / 5. Преброяване на гласовете:

Ако смятате, че тази публикация е полезна ...

Абонирайте се за нас в социалните мрежи!

Ние съжаляваме, ако тази публикация не е била полезна за Вас.

Помогнете ни да подобрим тази публикация!